Pośrednik pracy

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Pośrednik pracy

w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Szkolna 20

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2016r. poz. 902) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru z dnia 17.05.2017r..  na  dwa wolne stanowiska urzędnicze Pośrednik pracy zostaną zatrudnione z dniem 01.07.2017r. następujące osoby:

- Pani Katarzyna Budzińska zamieszkała w Górze Kalwarii,

- Pan Jakub Gieleciński zamieszkały w Tarczynie.

 

Uzasadnienie:

Kandydaci spełniali wszystkie wymagania formalne a w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się wysoką wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

Metryka strony
Data publikacji : 29.06.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor :
Liczba wejść: 917