Skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do instytucji. Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/pup-piaseczno

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest:

 1. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "Załóż Konto") - konto jest bezpłatne,
 2. posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.
Minimalne wymagania programowe przeglądarki:
 1. Microsoft Internet Explorer 6.0 (z pakietem poprawek SP1; pakiet poprawek SP2 dla Windows XP),
 2. FireFox 1.5.0.3,

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
 3. DOC, RTF
 4. XLS
 5. CSv
 6. TXT
 7. GIF, TIF, BMP, JPG
 8. PDF
 9. ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

 

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Ponadto informujemy, że podane na Biuletynie kontaktowe adresy e-mail nie pełnią roli skrzynki podawczej.
Do wnoszenia spraw i wniosków drogą elektroniczną służy specjalna usługa zamieszczona na platformie ePUAP zarządzana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 
 

 

 

 
Metryka strony
Data publikacji : 23.04.2013
Data modyfikacji : 25.03.2021 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 3052