Przewodnik po Urzędzie

Dane teleadresowe

Telefon (kierunkowy 22)

Piętro/ Pokój/stanowisko

DYREKTOR

48 42 664

Piętro I,  pok. 10

Z-CA DYREKTORA

48 42 662

Piętro I, pok. 8

SEKRETARIAT

48 42 663

Piętro I, pok. 9

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

Informacja

48 42 633

Parter, Sala obsługi, st. nr 1

Rejestracja

48 42 631 - 632

Parter, Sala obsługi, st. nr 2,3

Zaświadczenia

48 42 634

Parter, pok. 2

Stypendia stażowe, szkoleniowe, PIT-y

48 42 640

Piętro I, pok. 12

Zasiłki, dodatki aktywizacyjne

48 42 666

Piętro II, pok. 6

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bon na zasiedlenie

48 42 654

Piętro I, pok.  2

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

48 42 653

Piętro I, pok.  2

Prace interwencyjne, refundacja składek ZUS

Roboty publiczne, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych w wieku 50 lat i powyżej

48 42 656

Piętro I, pok.  3

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami ze środków PFRON

48 42 656

Piętro I,  pok.  3

Staże, prace społecznie użyteczne, koszty opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi

48 42 661

 

Piętro I,  pok. 7, pok.  3

Koordynator projektu PO WER

48 42 655

Piętro I, pok.  3

Szkolenia,  studia podyplomowe, Krajowy Fundusz Szkoleniowy

48 42 659 - 660

Piętro I, pok.  6

Doradca zawodowy

48 42 657

Piętro I, pok. 4

Doradca klienta dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób poszukujących pracy

48 42 635

Parter, pok. 3

Doradca klienta dla mieszkańców terenów wiejskich gminy Piaseczno, Lesznowola i Prażmów

48 42 641

Piętro I, pok. 13

Doradca klienta dla mieszkańców gminy góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna

48 42 6 42

Piętro I, pok. 14

Doradca klienta dla mieszkańców miasta Piaseczno i gminy Tarczyn

48 42 643

Piętro I, pok.15

Doradca klienta dla osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych

48 42 644

Piętro I, pok.16

REFERAT DS. ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

Oświadczenia o  powierzeniu wykonywania pracy – przyjmowanie i wydawanie

48 42 637

Parter, pok. 4

Zezwolenia sezonowe -przyjmowanie i wydawanie

48 42 636

Parter, pok. 5

Informacje Starosty (opinie) - przyjmowanie i wydawanie

Oświadczenia  o  powierzeniu wykonywania pracy – przygotowanie

48 42 651, 652

649, 650

Piętro I, pok. 19, pok. 20

Zezwolenia sezonowe –przygotowanie gminy Góra Kalwaria, Konstancin – Jeziorna, Piaseczno, Prażmów

48 42 664

Piętro I, pok. 17

Zezwolenia sezonowe –przygotowanie gminy Tarczyn, Lesznowola

48 42 673

Piętro I, pok. 7

Informacje Starosty (opinie) - przygotowanie

48 42 647

Piętro I, pok. 18

Metryka strony
Data publikacji : 26.09.2014
Data modyfikacji : 17.09.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 3251