Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP)

jako bezrobotnej lub innej osoby poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 149) oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy.

Metryka strony
Data publikacji : 26.09.2014
Data modyfikacji : 21.04.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 2235