Skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do instytucji. Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

                                     /pup-piaseczno/PUP
                         lub      /pup-piaseczno/skrytka

 

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest:

 1. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "Załóż Konto") - konto jest bezpłatne,
 2. posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.
Minimalne wymagania programowe przeglądarki:
 1. Microsoft Internet Explorer 6.0 (z pakietem poprawek SP1; pakiet poprawek SP2 dla Windows XP),
 2. FireFox 1.5.0.3,

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
 3. DOC, RTF
 4. XLS
 5. CSv
 6. TXT
 7. GIF, TIF, BMP, JPG
 8. PDF
 9. ZIP

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Ponadto informujemy, że podane na Biuletynie kontaktowe adresy e-mail nie pełnią roli skrzynki podawczej.
Do wnoszenia spraw i wniosków drogą elektroniczną służy specjalna usługa zamieszczona na platformie ePUAP zarządzana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 
 

 

 

 
Metryka strony
Data publikacji : 23.04.2013
Data modyfikacji : 27.04.2022 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 4259