Przewodnik po Urzędzie

Dane teleadresowe Telefon (kier.  22) Piętro/ Pokój/stanowisko
DYREKTOR    48 42 664   Piętro I, pok. 10
Z-CA DYREKTORA     48 42 662   Piętro I, pok. 8
SEKRETARIAT    48 42 663   Piętro I, pok. 9
KANCELARIA    48 42 637   Parter, pok. 4
KANCELARIA    48 42 636   Parter, pok. 5
DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
Kierownik Działu    48 42 640   Piętro II, pok. 5
Informacja    48 42 633   Parter, Sala obsługi, st. nr 1
Rejestracja    48 42 631 lub 632    Parter, Sala obsługi, st. nr 2, 3
Zaświadczenia    48 42 634   Parter, pok. 2
Stypendia stażowe, szkoleniowe, PIT-y, dodatki aktywizacyjne    48 42 640   Piętro II, pok. 5
Zasiłki dla osób bezrobotnych    48 42 666   Piętro II, pok. 6
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Kierownik Działu   48 42 656   Piętro I, pok. 3
Kierownik Referatu
ds. pośrednictwa  i poradnictwa zawodowego
  48 42 677   Piętro I, pok. 17
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bon na zasiedlenie   48 42 654   Piętro I, pok.  2
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy   48 42 653   Piętro I, pok.  1
Prace interwencyjne, refundacja składek ZUS
Roboty publiczne   48 42 655   Piętro I, pok.  3
Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami ze środków PFRON   48 42 661 lub 673   Piętro I, pok.  12
Staże, prace społecznie użyteczne, koszty opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi   48 42 655   Piętro I, pok.  3
Koordynatorzy projektów w ramach EFS   48 42 661 lub 673   Piętro I, pok.  12
Koordynator projektu "Razem możemy więcej"   48 42 677   Piętro I, pok. 17
Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych w wieku 50 lat i powyżej   48 42 661 lub 673   Piętro I, pok.  12
Szkolenia,  studia podyplomowe   48 42 660   Piętro I, pok.  6
Krajowy Fundusz Szkoleniowy   48 42 659   Piętro I, pok. 7
Organizowanie giełd i targów pracy, koordynacja ofertami pracy   48 42 642   Piętro I, pok. 17
Doradca zawodowy   48 42 657   Piętro I, pok. 4
Doradca klienta dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób poszukujących pracy   48 42 635   Parter, pok. 3
Doradca klienta dla mieszkańców gminy Lesznowola (kobiety) i miasto Piaseczno (mężczyźni)   48 42 675   Piętro I, pok. 13
Doradca klienta dla mieszkańców gminy Lesznowola (mężczyźni) i miasto Piaseczno (kobiety)   48 42 641   Piętro I, pok. 14
Doradca klienta dla mieszkańców gmin Tarczyn (mężczyźni) i tereny wiejskie Piaseczno (kobiety)   48 42 676   Piętro I, pok.15
Doradca klienta dla mieszkańców gmin Tarczyn i Prażmów (kobiety) oraz tereny wiejskie Piaseczno (mężczyźni)   48 42 679   Piętro I, pok.19
Doradca klienta dla mieszkańców gminy Góra Kalwaria (kobiety) i Konstancin-Jeziorna (mężczyźni)   48 42 657   Piętro I, pok.4
Doradca klienta dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna (kobiety) i Góra Kalwaria (mężczyźni)   48 42 643   Piętro I, pok.18
Doradca klienta dla osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych (kobiety)   48 42 679   Piętro I, pok.19
Doradca klienta dla osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych (mężczyźni)   48 42 644   Piętro I, pok.20
Doradca klienta dla mieszkańców gminy Prażmów (mężczyźni) oraz zarejestrowanych obwateli Ukrainy   48 42 650   Piętro I, pok.16
Doradca klienta dla zarejestrowanych obywateli Afganistanu   48 42 679   Piętro I, pok. 19
REFERAT DS. ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW
Kierownik Działu   48 42 647   Piętro II, pok. 18
Zezwolenia sezonowe - przyjmowanie i wydawanie   48 42 637   Parter, pok. 4
Oświadczenia o  powierzeniu wykonywania pracy – przyjmowanie i wydawanie   48 42 636   Parter, pok. 5
Informacje Starosty (opinie) - przyjmowanie i wydawanie
Oświadczenia  o  powierzeniu wykonywania pracy – przygotowanie   48 42 649, 651   Piętro II, pok. 19, pok. 20
Zezwolenia sezonowe   48 42 637   Parter, pok. 4
Zezwolenia sezonowe   48 42 684   Piętro II, pok. 17
Informacje Starosty (opinie) - przygotowanie   48 42 648 lub 680   Piętro II, pok. 18, pok. 1
Metryka strony
Data publikacji : 26.09.2014
Data modyfikacji : 12.12.2023 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 4415