Wynik naboru Pośrednik pracy / Pośrednik pracy - stażysta

Piaseczno. 08.08.2019r.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy - stażysta w Referacie ds. zatrudniania cudzoziemców

Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie

   Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych   (Dz. U.  z 2018r. poz. 1260)

informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na powyższe   2 wolne stanowiska urzędnicze zostały wybrane:

- Pani Ludmiła Pisarska miejsce zamieszkania Konstancin - Jeziorna;

- Pani Agnieszka Wójcik miejsce zamieszkania Bobrowiec.

 

Uzasadnienie:

Pani Ludmiła Pisarska i Pani Agnieszka Wójcik  wykazały się znajomością przepisów wymaganych do pracy na danym stanowisku

oraz doświadczeniem  zawodowym w pracy związanej z zatrudnianiem cudzoziemców w związku z powyższym otrzymały

największą ilość punktów w ocenie komisji rekrutacyjnej.

 

 

                                                                                                                             Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                                                             w Piasecznie

                                                                                                                             Danuta Świetlik

Metryka strony
Data publikacji : 08.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ewa Baniak
Autor :
Liczba wejść: 415