Wynik naboru na stanowisko specjalista do spraw ewidencji i świadczeń w Dziale Ewidencji i Świadczeń

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń w Dziale Ewidencji i Świadczeń

Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Szkolna 20

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U.  z 2018r. poz. 1260) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na powyższe wolne stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Beata Guz.

Uzasadnienie:

Pani Beata Guz wykazała się znajomością przepisów oraz doświadczeniem  w obsłudze klienta w związku z powyższym otrzymała największą ilość punktów w ocenie komisji rekrutacyjnej.

Metryka strony
Data publikacji : 31.08.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor :
Liczba wejść: 568